නයෙකු ලවා දෂ්ට කරවාගෙන දිවි නසාගත් තරුණයාගේ මරණය සිදු වූ ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝව..

Grant Thompson 18 වියැති ටෙක්සාස් හි විසූ තරුණයෙකි. කුඩා කළ පටන් සතුන් කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දැක්වූ ඔහු පසුගිය දා ඔහුගේ සුරතලයට ඇතිකළ නාගයා ලවා කිහිප වතාවක් දෂ්ට කරවාගෙන දිවිනසාගෙන ඇත.

මෙයට පෙරද ඔහු මේ ලෙස දිවි නසා ගැනීමට තැත් කර ඇති බවට වාර්තා වේ. පසුගිය දා ඔහුගේ SUV රථය තුළදී මෙසේ මියගොස් සිටියදී සොයා ගෙන ඇත.

මොහු විෂ සහිත සතුන් කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දැක්වූවෙක් බව වාර්තා වේ. ඔහු ඔවුනට අයත් සුරතල් සතුන් විකුණන සාප්පුවේ සෙවය කොට ඇත. ඔහුගේ මව පවසන්නේ ඔහු සතුනට දැඩි ඇල්මක් දක්වන බව ය.

මේ ග්‍රැපික් වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ ඔහුගේ මරණය සිදු වූවා යැයි සැක කරන ආකාරයයි.

නයෙකු ලවා දෂ්ට කරවාගෙන දිවි නසාගත් තරුණයාගේ මරණය සිදු වූ ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝව..

(Visited 1,210 times, 1 visits today)