නත්තල වෙනුවෙන් පහසුවෙන් හා ඉක්මණින් chocolate lava cake සාදා ගන්නේ මෙහෙමයි..

මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ රසවත් chocolate lava cake එකක් ද්‍රව්‍ය 5ක් ආධාරයෙන් සාදා ගන්නා ආකාරයයි. ඔබත් අත්හදා බලන්න..

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – 

01. dark chocolate 135 gm

02. බටර් 95 gm

03. icing sugar 100 gm

04. බිත්තර කහමද 2

05. සම්පූර්ණ බිත්තර 2

06. පිටි 35 gm

සාදා ගන්නා ආකාරය.

උඳුන සෙල්සියස් අංශක 200ට රත් කරගන්න

උඳුනට දැමිය හැකි බඳුනක් ගෙන එයට චොකලට් හා බටර් දමාගෙන උණු කරගන්න. මෙය double boiler ක්‍රමයට ද සිදු කළ හැක.

 

55

 

වෙනත් බඳුනක් ගෙන එයට සීනි හා බිත්තර දමා හොඳින් ගසා ගන්න

 

222

පසුව මේ මිශ්‍රණ දෙක හොඳින් එකට කලවම් කරගන්න

 

5555

මෙයටම පිටි ටිකත් කලවම් කරන්න.

හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසුව මේ මිශ්‍රණය කෑලි නොසිටින සේ පෙරා ගන්න.

 

8

මේ මිශ්‍රණය ශීතකරණය තුළ විනාඩි 5 – 7 ක් තබන්න.

මෙය බටර් තවරගන්නා ලද කුඩා කප් වලට දමා ගන්න.

 

36

 

උඳුන තුළ විනාඩි 9 – 10 ක් පුළුස්සා ගන්න.

 

66

 

පිටතට ගත් පසුව whipped cream හෝ vanilla ice cream සමඟ පිළිගන්වන්න

 

4545

(Visited 1,513 times, 1 visits today)