දුටුවන් මවිත කරමින් චීන අහසේ පා වූ නගරය!

චීනයේ Foshan හි ඉහළ අහසේ දිස් වූ ‘පාවෙන නගරය‘ නගරයේ සිටි දහසකුත් දෙනා විමතියෙන් ගල් ගැස්වීමට සමත් විය. මෙය නගර වැසියෙකු විසින් රූපගත කොට තිබේ. සුළු වේලාවක් තුළ දිස් වී අතුරුදන් වූ මේ දර්ශණය නැවතත් දැකගැනීමට උනන්දුවෙන් නගර වැසියන් දින ගණනක් පුරා බලා සිටිමින් හිඳී.

cgc2

මේ වැනිම වූ සිද්ධියක් 2011 වසරේදී ද Huangshan හිදී සිදු වී ඇත. අති විශාල වූ නගරයක් ගස් කොළන් හා ගොඩනැඟිලිද ඇතුළුව Huangshan ඉහළ අහසේ දිස් වූ ආකාරය Huangshan වැසියන් ඡායාරූපගත කොට ඇත.

cgc1

කෙසේ වෙතත් මේ Foshanහි දර්ශණය පිළිබඳ විවිධ අදහස් විවිධ අයගෙන් පැමිණේ. මේ පිළිබඳ විශේෂඥයින් පවසන්නේ මෙය ‘Fata Morgana‘ නම් සොබා දහමේ ඇති සංසිද්ධියක් බවයි. මේ පිළිබඳ න්‍යායාචාර්යවරුන් පවසන්නේ මෙය පෘථිවියට සමාන්තර ලොවක දර්ශණයක් බවයි. තවත් පිරිසකගේ මතයක් වන්නේ මෙය තාක්ෂණයේ විවිධ ඉසව් තරණය කරන චීනයේ නව අත්හදා බැලීමක් විය හැකි බවයි.

(Visited 992 times, 1 visits today)