දිනපතා දිවීමේ වාසි!

දිනපතා අමතර සැතපුම් 2ක් ධාවනයේ යෙදීම හෘදයට ඉතා හිතකර වේ. එමෙන්ම ශරීරයේ මනා හැඩය පවත්වාගැනීමටද දිවීම බෙහවෙින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙමගින් පද්ධතීන්ගේ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයද, රුධිර සංසරණයද, පවත්වාගන්නා අතර තරබාරු බවින් ඔබ මුදවයි. දිනකට අවම වශයෙන් විනාඩි 25ක්වත් ධාවනයේ යෙදීම වැදගත්ය. මෙය ඉණ ප්‍රදේශයේ හා දණහිස් වල මනා ක්‍රියාකාරීත්වයටද දායක වේ.

පහත සදහන් ප්‍රයෝජන අත්කර ගැනීමට දිනපතා ධාවනයේ යෙදෙන්න.
01. දිවීම මගින් කළවා වල හා බත්කෙණ්ඩ ප්‍රදේශයේ මාංශ පේෂීන් වර්ධනය කරවයි. එමෙන්ම කළවා ප්‍රදේශයේ ඇති අනවශ්‍ය මේදය දහනය කරන අතර දණහිස් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරයි.

302. තරබාරු බවින් මුදවයි.
තරබාරු බවින් මිදීමට දිනකට විනාඩි 25ක් පමණ දිවීම ඉතා හොද ව්‍යායාමයකි. තරබිරු බව යනු නිහඩ මාරකයක් වන අතර එය  දිනපතා බිලියන ගණන් දෙනාට බලපෑම් ඇති කරවයි.
4
03. දිවීම හෘදය නීරෝගී කරවයි.
හෘදය යනු ශරීරයේ ඇති වැදගත්ම අවයවයකි, එනිසාම එය වැඩි අවධානයකින් රැකබලාගත යුතු වේ. මේ නිසාම දිවීම දිනපතා සිදු කිරීම අත්‍යාව්‍ය වේ. දිනපතා ධාවනයේ යෙදී  හෘද රෝග හා හෘදයාබාධ වලින් වැළකෙන්න.

104. ඉණට ව්‍යායාමයකි.
ඉණ ප්‍රදේශයේ නිසි හැඩය පවත්වාගැනීමට දිවීම හොද ව්‍යායාමයකි.  හොඳ වේගයකින් හා කකුල් අතර හොද පරතරයක් ඇතිව  දිවීම ඔබ තරබාරු බවින් මුදවයි.
5
05. රුධිර සංසරණය ක්‍රමවත් කරවයි.

2

(Visited 239 times, 1 visits today)