‘දරුවන්ගේ සතුට වෙනුවෙන්‘ වැඩසටහනේ තේමා ගීතය “දරු දුක“ මියුසික් වීඩියෝව..

නිව්ස් ෆස්ට් ‘දරුවන්ගේ සතුට වෙනුවෙන්‘ වැඩසටහන සඳහා නිර්මාණය කරන ලද තේමා ගීතය   “දරු දුක“ හි මියුසික් වීඩියෝවයි මේ.
ගයාන් අරෝෂ ඇතුළු සිරස සුපර් ස්ටාර් ගායක ගායිකාවන් විසින් ගායනා කරනු ලබන මේ ගීතයේ පදවැල් සිඩ්නි චන්ද්‍රසේකර මහතාගේ වන අතර, සංගීතය රංග දසනායක මහතාගෙනි. එමෙන්ම මෙය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලද්දේ නිසල් ගංගොඩගේ විසිනි.

daru duka

(Visited 352 times, 1 visits today)