තමන්ගේ නමටම දඩ කොළයක් ලියාගෙන කාටත් ආදර්ශයක් ලබා දුන් පොලිස් නිළධාරියා..

Milwaukee හි ෂෙරිෆ්වරයෙකු වන David Clarke පසුගිය දිනෙක නීතිය  හරියටම ක්‍රියාත්මක කරමින් ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වෙන්කර ඇති  ස්ථානයක තම වාහනය නැවැත්වීම නිසා තමන්ගේ නමටම දඩ කොළයක් ලියාගෙන ඇත. ඇ. ඩොලර් 35ක් වූ දඩ මුදලට අමතරව ආබාධිත පුද්ගලයින් උදෙසා සේවය කරන සංවිධානයකට ඩොලර් 200ක මුදලක් ද පිරිනමා ඇත.

මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇත්තේ පසුගිය බදාදා දිනයේ Milwaukee හි  ඇමෙරිකානු යුධ සෙබළුන් සමරමින් පැවැත්වූ උත්සවයක් අතරතුරය.  ඔහු පවසන අන්දමට වෙනත් ස්ථානයක වාහනය ගාල් කිරීමට සහෝදර නිලධාරියාට උපදෙස් ලබාදුන් නමුත් ඔහු එය නොසළකා හරිමින් එදින ආබාධිත පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබූ ස්ථානයක ගාල් කර ඇත. මෙය දුටු විගස Clarke විසින් එයට දඩ කොළයක් ලියා ඇති අතර ඒ තමන්ගේම නමටමය.

කෙසේ වෙතත් මෙය කාටත් ආදර්ශයකි.

s

(Visited 177 times, 1 visits today)