තට්ටු 11 කින් බිමට වැටුණු කාන්තාවක් බේරා ගැනීමට ගිය චීන ජාතිකයාට සිදු වූ භයානක අනතුර (වීඩියෝ සහිතයි)..

පසුගිය දිනෙක චීන ජාතිකයකු විසින් නිවාස සංකීර්ණයක 11 වෙනි තට්ටුවෙන් බිමට වැටුණු කාන්තාවකගේ දිවි ගළවා ගැනීම සඳහා දැරූ ප්‍රයත්නයේදී ඔහුට සිදු වූ අනතුර මේ ලෙස CCTV දර්ශන වල සඳහන් වී ඇත.

කාන්තාව මේ ලෙස වැටෙන ආකාරය දුටු Feng Ning එක්වරම දුවගොස් දෑත පා ඇත. ඔහුගේ දෑත් මතට විශාල වේගයක් ඇතිව වැටුණු කාන්තාව වැටී ඇත. අතිවිශාල වේගයකින් යුතුව මේ ලෙස හැපීම නිසා ඔහුට දැඩි ලෙස හානි සිදු විය. ඔහුගේ දණහිස් සන්ධි වලට බරපතල හානි සිදු වූවා මෙන්ම විශාල අස්ථි ප්‍රමාණයක්ද බිඳී ගොස් ඇත. සිද්ධිය දුටු පුද්ගලයින් පවසා ඇත්තේ ඔහු බිම ඇද වැටීමෙන් පසු එක්වරම කෑ ගසමින් හැඬූ බවය.

 තට්ටු 11 කින් බිමට වැටුණු කාන්තාවක් බේරා ගැනීමට ගිය චීන ජාතිකයාට සිදු වූ භයානක අනතුර (වීඩියෝ සහිතයි)..

(Visited 2,001 times, 1 visits today)