ජීරණ පද්ධතිය ලෙඩ කරවන ජීරණය කිරීම අපහසු ආහාර වර්ග

ජීරණ පද්ධතිය සම්බන්ධ ගැටලු වලට අද වන විට බොහෝ දෙනා මුහුණ දී සිටියි. එසේ වීමට ප්‍රධානතම හේතුව අප ලබා ගන්නා ආහාර වර්ගයි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එසේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය රෝගී කරවන ජීරණයට අපහසු ආහාර වර්ගයි.

01. පැණි රස ආහාර වර්ග
පැණි රස ආහාර මෙන්ම අධික ලුණු සහික ආහාර ද ශරීරය ලෙඩ කරවයි.

8
02. ඇල්කොහොල්
ආමාශයට මෙන්ම අක්මාවට ද  ඇල්කොහල් අහිතකර වේ. ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගැනීමෙන් ජීර්ණ පද්ධතියට බරපතල හානි ගෙන දේ.

1

03. තෙල් සහිත බැදුම් වර්ග
මේවා වැඩි වශයෙන් ආහාරයට ගැනීමෙන් අතීසාරය වැනි තත්වයන්ට පවා පත්විය හැක. එමෙන්ම බඩ පිපුම  ද ඇති වේ.

2

04. ආම්ලික ආහාර වර්ග‍
දෙහි හා තක්කාලි වැනි ආම්ලික ආහාර වර්ග ස්වාභාවික ආහාර වුවත් මේවා මගින් ජීරණ ගැටලු ඇති කරයි.

3

05. කිරි නිෂ්පාදන
කිරි නිෂ්පාදන පවා යම් තත්වයන් යටතේ ජීරණයට ගැටලු ඇති කරවයි.

4

06. කෝපි
කෝපි වල ඇති caffeine මගින් ඔබගේ ආමාශඔය හා අන්ත්‍රය ප්‍රමාණය ඉක්මවා උත්තේජනය කරවයි‍. එනිසා caffeine  අඩංගු දේ වලින් ඈත් ව සිටීම වඩාත් සුදුසු ය.

5

07. කුලුබඩු අධික ආහාර වර්ග‍

6

08. සකස් කළ ආහාර
මේවායේ කෘත්‍රීම රසකාරක බොහෝ සෙයින් අන්තර්ගත වේ. ඒවා මගින් ජීර්ණ පද්ධතියට බලපෑම් ඇති කරයි.

7

(Visited 891 times, 1 visits today)