ජපානයට දරුණු ජල ගැලීම්!

ජපානයේ Tochigi, Ibaraki හා Fukushima යන ප්‍රදේශ වලට මේ වන විට දරුණු ගංවතුර තත්වයක් බලපා තිබෙනවා. සහන සේවකයින් විසින් හෙලිකොප්ටර් ආධාරයෙන්  ආපදාවට පත් ජනයා බේරා ගැනීම සිදුකෙරෙමින් පවතී. ගොඩනැගිලි කොටස් පවා මේ ලෙස ජලයට ගසාගෙන යන බවයි පැවසෙන්නේ. Kinugawa  ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් ආපදාවට පත් Joso හි වාහන වල සිර වූවන්ද මෙලෙස බේරාගෙන ඇත. මෙම ජල ගැලීම් වලින් දැනට එක් අයෙක් අතුරුදහන්ව ඇති බව වාර්තා වේ. පින්තූර පහතින්.

_85464232_028954045-1 _85463394_028954319-2 _85464234_028954259-1 _85464240_028954015-1 _85464238_028953211-1 _85464236_028953665-1 _85464323_028953992-1 _85464326_028953757-1 _85464328_028954424-1 _85464798_028954644-1 _85464796_028954661-1 _85464330_028954655-1

 

Source – BBC

(Visited 291 times, 1 visits today)