ජනයි-ප්‍රියයි ගොට් ටැලන්ට් දෙවන වටයට තේරිලාද ?

ලංකාවේ සමාජ ජාල භාවිතා කරන හැමෝම වගේ දන්න ,හැමෝම හරි ඉක්මනට හිනාගස්සන දෙන්නෙක් තමයි ජනයි ප්‍රියයි කියන්නේ. ඔවුන්ගේ බොහෝ වීඩියෝ පට YouTube  සමාජ ජාලයේ අතිශය ජනප්‍රියයි.

ඔවුන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ Got Talent වැඩසටහනට සහභාගී වී එන අතරතුර අනතුරකට මුහුණ දුන් බවට කට කතාවක් පැතිරී තිබුණා.
අපි ඒ පිළිබදව ඔවුන්ගේ විමසූ අවස්ථාවේ ඔවුන් පැවසුවේ මෙය ඔවුන්ගේ තවත් එක් හාස්‍ය වීඩියෝ පටයක් බවත්,වැඩසටහන වෙනුවෙන් එවන්නක් සකක් කරන්නට සිතුණු බවත්ය.

කෙසේ වෙතත් Got Talent වැඩසටහන ජනගත වනතුරු නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටින බවද ඔවුන් අප සමග පැවසුවා.
මේ ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කල වීඩියෝ පටයයි.

(Visited 1,756 times, 2 visits today)