චීනයේ මහා මාර්ගයේදී වාහන කිහිපයක් එකවර උඩපැනීමට පටන් ගැනීම නිසා සිදු වූ රිය අනතුර..

මේ අනතුර පසුගිය දිනෙක සිදු වූයේ චීනයේ මහා මාර්ගයකදීය. පාරේ ගමන් ගනිමින් තිබූ වාහන කිහිපයක් එක්වරම එසවීමෙන් මෙම අනතුරු සිදු වී ඇත. මෙයට හේතුව තවමත් අනාවරණය කරගෙන නොමැති බව සදහන්ය.

1

(Visited 490 times, 1 visits today)