කොලෙස්ටරෝල් අධික ආහාර වර්ග

ඔබ දිනපතා ආහාරයට ගන්නා ආහාර මේ ලැයිස්තුවේ අඩංගු වේදැයි පරීක්ෂා කර බලන්න.

01. සියළුම මේදය සහිත කිරි නිෂ්පාදන

 

02. බිත්තර කහමදය

බිත්තර  ප්‍රෝටීන සපිරි ගුණදායී ආහාරයක් වුවත් බිත්තර කහමදය ආහාරයට ගැනීම එතරම් ගුණදායක නැත.

Egg-Yolks

 

03. ක්ෂණික ආහාර

බර්ගර්, chips, fries වැනි ක්ෂණික ආහාර ශරීරයට ඉතා අහිතකර වේ.

fast-food-during-pregnancy

 

04. මස්, මාළු හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

Meat-Poultry-and-Fish

 

මස් මාළු නිසි ප්‍රමාණයකට ආහාරයට එකතු කර ගැනීම ගුණදායී වේ. නමුත් ඒවා පාලනයක් සහිතව ආහාරයට ගත යුතුය.

05. Ice-cream

Ice-creams

 

ගැඹුරු තෙලේ බැදගත් යමකට වඩා  Ice-cream වල කොලෙස්ටරෝල් අඩංගු වේ.

06. මත්පැන්

Alcohol

 

07. Baked Food

Baked-Food-Items

 

 

08. Nuts

High-Cholesterol-Foods

 

බොහෝ විට මේවායේ අධික ලෙස සංතෘප්ත මේදය අඩංගු වේ. ආමන්ඩ් හා hazelnut වල පමණක් සමබර කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.

09. පැණි බීම වර්ග

article-0-0F52503E00000578-35_306x478

 

මේ වැනි විවිධ වර්ණයෙන් යුතු බීම වර්ග වල අධිකව සීනි අඩංගු වේ.

10. පීකුදු

සාමාන්‍යෙයන් ශරීරයට අවශ්‍ය මේදය නිෂ්පාදනය කරන්නේ අක්මාවෙනි. පීකුදු යනු කුකුළාගේ අක්මාවයි. එය අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාරයට ගැනීම ගැටළු ඇති වීමට මඟ පාදයි.

Chicken-Liver

Resource – wonderslist.com

(Visited 609 times, 1 visits today)