කෙසෙල්ආහාරයට ගැනීමේ වාසි

blogs_23_09_15_2
ආහාරජීරණ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම

කෙසෙල් අධික කෙදි සහිත ආහාරයක් වන අතර කෙදි සහිත බව නිසා ශරීරයේ ආහාරජීරණ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි.

හිමොග්ලොබින් සහ ඉන්සියුලින් ලබාගැනීමේ මාධ්‍යක් ලෙස

කෙසෙල් තුල අඩංගු වන විටමින් බී 6 මගින් ශරීරයට අවශ්‍ය හිමොග්ලොබින් සහ ඉන්සියුලින් නිපදවීම අධාර කරන අතර මෙම පෝෂ්‍ය කොටස් ශරීරයේ විවිධ ක්‍රියාවලි සදහා දායකවේ.

අධිරුධිර පීඩනය පාලනය කිරීමට ආධාර කරයි

දිනකට කෙසෙල් ගෙඩි 3ක් ආහාරයට ගැනීම අධිරුධීර පීඩනය අඩුකිරීමට යම් පමනකින් බලපාන බව වෛද්‍ය සමීක්ෂන වලින් තහවුරු වී තිබේ.

(Visited 595 times, 1 visits today)