කැලරි රහිත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත අහාර 6ක්

blog_23_09_15_3

කෝපි

විවිධ පෝෂ්‍ය කොටස් විශාල සංඛ්‍යාවක් අඩංගු කෝපි දිනපතා පානය කිරීම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතවන්නේ එය කැලරි රහිත ආහාරයක් වන නිසාය.

blog_23_09_15_4

මල්ගෝවා

දිනපතා මල්ගෝවා පීරිසියක් පමන තම ආහාර වේල සදහා එකතු කර ගැනීම ගුනදායක වන්නේ එය සීයයට සියයක් කැලරි රහිතවීමත් පිලිකා සෛල මැඩලන වටමින් සහ ඛණිජ ලවණ අඩංගු වීමත් නිසාය.

blog_23_09_15_5

ලෙමන්

විටමින් සී අඩංගුවන ලෙමන් දිනපතා බීමක් ලෙස සකසා පානය කීරීමට සුදුසු පලතුරක්වේ.

blog_23_09_15_6

ගෝවා

විටමින් වලින් පොහොසත් කැලරි ඉතා අඩු ආහාරයක් වන ගෝවාහි අඩංගු පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය රාශියකට පිලිකා සෛල මර්ධනය කිරිමේ හැකියාව ඇත.

blog_23_09_15_7

තක්කාලි

ශරීරයේ ඇති විෂ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට මෙන්ම ඔබේ සම පැහැපත් කරගැනීමටද අධාර කරන තක්කාලි කැලරි ඉතා අඩු ප්‍රමානයක් අඩංගු ආහාරයකි.

blog_23_09_15_8

හාතවාරිය

ආහාර අතරින් කැලරි ඉතාම අඩු ආහාරයක් ලෙස හාතවාරිය සැලකිය හැකි අතර එය ඖෂධීය ගුනයෙන් යුතු ආහාරයකි.

(Visited 223 times, 1 visits today)