කාන්තා කන්ඩයමේ පිරිමි ක්‍රිඩකයන්?

yui yui2
ඉරාන කාන්තා පාපන්දු කන්ඩායමේ ක්‍රිඩිකාවන් 8කුගේ ස්ත්‍රි පුරුෂ භාවය පිලිබද මේ වන විට ක්‍රිඩා බලධාරීන් අතර සැකයක් මතුව තීබේ‍. මීට වසරකට පමන පෙරදී ද මෙවැනි සිදුවීමක් ඇතිවූ අතර එහිදී කන්ඩායමේ ක්‍රිඩිකාවන් සිව්දෙනකු පිරිමි පුද්ගලයන් බවට සැකයක් මතුවිය. ක්‍රිඩිකාවන්ගේ ස්ත්‍රි භාවය පිලිබද පරීකෂනයක් කිරීමෙන් පසුව මෙම ගැටලුව යහපත් අකාරයෙන් විසදා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි, මේ පිලිබද අදහස් දක්වන ඉරාන පාපන්දු බලධාරීන් පවසයි.

(Visited 151 times, 1 visits today)