කම්පියුටර් ගේම් වලදි දාන සෙල්ලම් මහපාරේ දාන හැටි..

මේ වීඩියෝවෙන් ගෙන එන්නේ දකුණු කොරියාවේදී සිදු වූ අපූරු රිය පැදවීමක්. මේ රිය පැදවීම හරියටම වීඩියෝ ගේම් එකක රිය පැදවීමක් වගෙයි.

GTA

(Visited 121 times, 1 visits today)