කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ අදහස් ඉංග්‍රීසි බසින් දැන ගැනීමට උපකරණයක් (VIDEO)

Sign-Language-translater

දිනෙන් දින සංවර්ධනය වන ලෝකය සංවර්ධනයේ හිනි පෙත්තට ම ගොස් ඇත්තේ, නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දක්ෂතා හේතුවෙනි.

ඔවුන්ගේ පරිකල්පනීය හැකියාව අද වන විට සමාජයේ ප්‍රගමනයට බොහෝ සේ දායක වී තිබේ.

විවිධ අඩුපාඩු සහිතව මෙලොවට බිහිවුණු පුද්ගලයින්ට වුවද ඔවුන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු පහසු කිරීමට නව නිපැයුම්කරුවා සමත්ව තිබේ.

පසුගිය සතියේ සිට සෑම සතියක් පාසා ම නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ නිර්මාණ පිළිබඳව අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නට ගත් ඇරඹුමෙහි දෙවන සටහන මෙලෙස තබන්නෙමු.

පසුගියදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයෙහි පැවති පාසල් නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ ප්‍රදර්ශනයේදී තව ත් අපූර්ව නිර්මාණයක් නිව්ස්ෆස්ට්හි නෙත ගැටිණි.

ඒ, බීවා ජාත්‍යන්තර පාසලේ අභිෂේක් ගෝමස් ශිෂ්‍යයා ඉදිරිපත් කළ සංඥා භාෂා පරිවර්තකය යි.

කථන ආබාධ සහිත ගොළු පුද්ගලයෙකුට තව ත් කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයෙකු සමග සන්නිවේදන කටයුතු ඉංග්‍රීසි බසින් සිදු කිරීමට මෙම උපකරණය මගින් හැකියාව තිබේ.

මෙම නිර්මාණය සඳහා අභිෂේක් ගෝමස් ශිෂ්‍යයා විශේෂිත අත් පළඳනාවක් සහ ඒ සඳහා ම විශේෂිත මොබයිල් ඇප් එකක් නිර්මාණය කර තිබේ.

මෙහිදී ප්‍රථමයෙන් මෙම නිර්මාණයේ ඇති විශේෂිත අත් පළඳනාව අදාළ කථන ආබාධය සහිත පුද්ගලයා පැළඳිය යුතු අතර ඉන්පසු අදාළ පුද්ගලයා අනෙක් පුද්ගලයාට සිය අතින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන අදහස් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මොබයිල් ඇප් එකෙහි සටහන් කිරීම මෙහිදී සිදු වේ.

මෙම උපකරණය ඉදිරියේදී තව තව ත් වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ අදහස් ඉතා පහසුවෙන් අනෙක් පුද්ගලයින්ට දැන ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

එමෙන් ම මෙය මනා ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සමග සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ට වුවද සන්නිවේදන කටයුතු සිදු කිරීමේ හැකියාව තිබේ.

https://www.youtube.com/watch?v=BFqzC1Qu9NU

News Source : www.newsfirst.lk

(Visited 393 times, 1 visits today)