ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු IX ..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ නමවැන්න..

01. අහස් යාත්‍රාවක කළු පෙට්ටිය ඇත්තෙන්ම තැඹිළි පැහැති ය.

1

02. සමනළයාට ඉංග්‍රීසියෙන් පවසන්නේ butterfly ලෙස වුවත්, හරිම නම වන්නේ  ‘flutterby’ ය.

2

03. මීයෙකුට වතුර නොමැති ව ඔටුවෙකුට වැඩි කාලයක් ජීවත් විය හැක.

3

04. Leonardo Da Vinci ට Mona Lisa ගේ දෙතොල් ඇඳීම සඳහා අවුරුදු 10ක් ගත වී ඇත.

4

05. බොහෝ තොල් ආලේපන (lipstick) වල මාළු කොරපොතු අඩංගු වේ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

06.  Zip-code යන්නෙහි ඇති ZIP අකුරු තුනෙන් අදහස් වන්නේ  Zoning Improvement Plan යන්නයි.

07. “#” සළකුණ හඳුන්වන නම වන්නේ octothorpe ය.

5

08. අයිස්ලන්තයේ දී සුරතලයට බල්ලන් ඇති කිරීම තහනම් ය.

6

09. රටකජු  ඩයනමයිට් සෑදීමේ අමුද්‍රව්‍යයකි.

7

10. බත්කූරෙකුගේ ආයු කාලය පැය 24කි.

8

 

(Visited 1,539 times, 1 visits today)