ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු VIII ..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ අටවැන්න..

01. ගිනස් වාර්තා පොත ලෝකයේ වැඩිම වාර ගණනක් පුස්තකාල වලින් සොරා ගන්නා ලද ග්‍රන්ථය ලෙස වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇත.

1

02. කැරපොත්තෙකුට හිස නොමැතිව සති කිහිපයක් ජීවත් විය හැක.

03. ඩොල්පින් ලා නිදා ගන්නේ එක් ඇසක් විවෘත ව තබා ගෙනය.

2

04. ප්‍රංශ රජු Louis XIV අවුරුද්දකට එක් වතාවක් පමණක් ස්නානය කොට ඇත.

3

05. පියානෝවක සුදු පැහැති යතුරු 52ක් හා කළු පැහැති යතුරු 36ක් ලෙස යතුරු 88ක් ඇත.

Golden Piano Keys

06. මකුළුවන්ගේ රුධිරය අවර්ණ ය.

5

07. Canada  යනු “Big Village.” යන අර්ථය සහිත ඉන්දියානු වචනයකි.

6

08. ලේනන්ගේ ආයු කාලය වසර 9කි.

 

7

 

09. කෝට්ටෝරුවෙකුට  තත්පරයකට 20 වතාවක් ලීයකට කෙටීමට හැකි ය.

 

8

 

10. ගොළුබෙල්ලන්ට වසර 3ක් නිදාගත හැකි ය.

 

9

(Visited 1,187 times, 1 visits today)