ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ තවත් කොටසක්..

01. ඇමෙරිකානු කාන්තාවන්ගෙන් 15% ක් වැලන්ටයින් දිනයේ දී තමන්ටම මල් එවයි.

1

02. පෝලා වලසුන් වමත් හුරු වූවන් ය.

2

03. දකුණත් කරුවන් වමත් කරුවන්ට වඩා වසර 9ක් වැඩියෙන් ජීවත් වේ.

3

04. ශරීරයේ ශක්තිමත්ම මාංශ පේශි ය දිව යි.

4

05. අශ්වයින්ට වමනය කළ නොහැක.

5

06. ඇස් දෙක විවෘත කරගෙන කිවිසුම් යැවිය නොහැක.

6

07. බොහෝ දෙනෙක් අනෙක් සෑම ආහාරයකටම වඩා එළකිරි වලට ආසාත්මිකතාවයන් දක්වයි.

7

08. 1386 වසරේදී කුඩා ළමයෙකු ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාව යටතේ ප්‍රංශයේ දී උරෙකු ප්‍රසිද්ධියේ එල්ලා ඇත.

8

09. කූනිස්සාගේ හදවත ඇත්තේ උගේ හිසෙහි ය.

9

10. කිවිසුම් හැරීමේ දී  “bless you” යනුවෙන් පවසන්නේ කිවිසුමක් යවන විට ඔබගේ හෘදය මිලිතත්පර ගණනකට නවතින නිසාය.

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු I ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු II ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු III ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු IV ..

(Visited 1,587 times, 1 visits today)