ඔබටත් නොදැනී සිරුරේ බර වැඩි කරවන ආහාර වර්ග..

කෙතරම් ව්‍යායාම කළත් ආහාර අඩුවෙන් ලබා ගත්තත් සිරුරේ බර දිගින් දිගටම වැඩි වීම බොහෝ දෙනාට ගැටළුවකි. මේ සඳහා හේතුව ඔබ ලබාගන්නා අඩු ආහාර ප්‍රමාණයට ඔබ ඇතුළත් කරගන්නා ආහාර වර්ග වල විය හැකියි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එලෙස නිහඬවම ඔබගේ සිරුරේ බර වැඩි කරවන ආහාර වර්ග කීපයකි.

01. ආහාර පිසීමේදී භාවිතා වන තෙල් වර්ග (cooking oils)

බොහෝ cooking oils වර්ග වල අධිකව සිරුරට අහිතකර වන omega-6 මේද අම්ලයත්, සිරුරට වඩාත් හිතකර වන omega-3 මේද අම්ලය ඉතා සුළු වශයෙනුත් අඩංගු වේ. මෙම මේද අම්ල වල ඇති අසමතුලිතතාවය නිසා ගැටළු රැසක් ඇති වේ. ආහාර පිසගැනීමේදී ඔලිව් ඔයිල් හෝ සමබර මේද ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වන cooking oils භාවිතා කරන්න.

1

02. සකස් කළ අධික තෙල් සහිත ආහාර වල ඇති මේදය

මෙම මේද වර්ග මගින් සිරුරේ අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉහළ නංවා හිතකර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පහත හෙළයි. මේ මඟින් ආමාෂයික ප්‍රදාහය, බර වැඩි වීම, දියවැඩියාව හා අධික රුධිර පීඩනය ඇති කරවයි. මේවා අන්තර්ගත වන ආහාර වර්ග ලෙස ගැඹුරු තෙලේ බැදගත් ආහාර, ඇසුරුම් කළ ආහාර, ක්ෂණික ආහාර දැක්විය හැක.

 

2

 

 

03. සකස් කළ ආහාර හා රතු පැහැති මස් වර්ග

රතු පැහැති මස් වල ප්‍රදාහය ඇති කරවන Neu5Gc නම් ද්‍රව්‍යක් අන්තර්ගත වේ. රතු පැහැති මස් හා සකස් කළ ආහාර මඟින් හෘද රෝග හා පිළිකා ඇති වේ. එමෙන්ම සිරුරේ බර වැඩි කිරීම සිදු කරවයි.

 

3

 

04. පැණි රස ද්‍රව්‍ය

අධිකව සීනි සහිත ආහාර මඟින් දියවැඩියාව, දන්ත රෝග හා තරබාරුබව ඇති කරවයි.

 

4

 

(Visited 3,373 times, 1 visits today)