ඔබගේ මතකයට හානි කළ හැකි ආහාර වර්ග 4ක්…

මතකය වැඩි කරවන ආහාර පිළිබදව අසා ඇතත් මතකය නැති කරන ආහාර පිළිබදව අප අසා නැත. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ එම ආහාර වර්ග පිළිබදවයි.

5
01. සකස් කළ චීස් වර්ග
බොහෝ චීස් වර්ග වලින් මතකයට  හානි පැමිණවිය හැක. එසේම alzheimer වැනි තත්වයන් ඇති වීම ද සිදු විය හැක.

1

02. බියර්
ඔබ වැඩිපුර බියර් පානය කරන්නෙකු නම් එය පාලනය කිරීමට කාලයයි මේ. බියර් මගින් අනාගතයේ මතකයට හානි සිදු විය හැක.

2

03. මයික්‍රොවේව් පොප් කෝන්
මේවායේ  diacetyl නම් රසායනිකය අඩංගු වේ. මෙය මතකයට හානිකර වේ.

3

04. සකස් කළ මස් වර්ග
සකස් කළ ආහාර වර්ග සියල්ලක්ම අහිතකර වේ. මේවායේ අන්තර්ගත වන  nitrosamine මගින් මොළයට අහිතකර මේද වර්ගයක් නිපදවීමට අක්මාව උත්තේජනය කරයි.

4

(Visited 3,925 times, 1 visits today)