අළුත් අත්දැකීමක් ගන්න බඩගින්නේ සිටින කොටින්ගේ කූඩුවට පැනපු පුද්ගලයෙකුට වුණ දේ (වීඩියෝ)..

මේ සිදු වීම සිදු ව ඇත්තේ චීනයේ Henan හි සත්ව උද්‍යානයකදී යි. කේබල් කාර් ආධාරයෙන් ඉහළ සිට සත්ව හැසිරීම් නිරීක්ෂණයට ඉඩ සළසා ඇති මෙම සත්ව උද්‍යානයේ කොටින්ගේ කූඩුවට පසුගිය දිනෙක 40 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු මෙලෙස පැන ඇත. ඉහත සිට කූඩුවට පැන්න මේ පුද්ගලයා වැටී ඇත්තේ කූඩුවට ඉහළින් ඇති ආරක්ෂක දැළ මතටයි. මේ අනපේක්ෂිත සිදු වීමෙන් හා හදිසියේ දුටු ආහාරයෙන් කුසගින්නේ සිටි කොටින් ඔහු වටා කැරකෙන්නට විය. කෙසේ වෙතත් උද්‍යාන සේවකයෙකුගේ ආධාරයෙන් ඔහු තම දිවි බේරාගෙන ඇත.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ඔහු පවසා ඇත්තේ ඔහු එලෙස කලේ නව අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට බටත්, ඔහු සිතූ පරිදි එය සාර්ථක කරගැනීමට නොහැකි වූ බවත් ය.

1

(Visited 1,242 times, 1 visits today)