අවධානය දියුනු කරන ආහාර

blog_25_09_15_2

කෝපි

කෝපි වල අඩංගු කැෆේන් නම් ද්‍රව්‍ය මගින් ශරීරයේ ඇති රුධිරයහි ඇති ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ඉහල දැමීම නිසා යම් දෙයකට අවධානය යොමුකිරීමේ හැකියාව වැඩිවේ.

blog_25_09_15_3

බිත්තර

යමකට අවධානය යොමු කිරීමේ හැකියාව වැඩිකරන අහාර අතරට බිත්තර එක්වන්නේ එහි ඇති choline නැමැති ද්‍රව්‍යයට, ඔබේ අවධානය දියනු කිරිමේ හැකියාව තිබෙන හෙයිනි.

blog_25_09_15_4

බීට් රූට්

රසවත් වර්නවත් ආහාරයක් වන බීට්රූට්හි cognitive නම් ලක්ෂනය අන්තර්ගත වීම හේතුවෙන් එයට ඔබ යම් දෙයකට දක්වන අවධානය වැඩදියුනුවේ.

blog_25_09_15_5

අදුරු පැහැති චොකලට්

කැෆේන් අඩංගු ආහාරයක් වීම හේතුවේන් අදුරු පැහැති චොකලට් වලටද ඔබේ අවධානය වැඩිකිරීමේ හැකියාව ඇත.

blog_25_09_15_1

කෙසෙල්

ඔමේ අවධානය වැඩිදියුනු කිරීමට ආධාර කරන ආහාර ද්‍රව්‍ය අතරට කෙසෙල් එක් වන්නේ එහි අඩංගු වන කණිජ ලවණ සහ පොටෑසියම් මගින් ඔබේ මොලය සහ ස්නායු පද්ධතිය අතර ඇති සම්බාන්ධතාවය දියුනු කරන හෙයිනි.

(Visited 242 times, 1 visits today)