අමුතු ආකාරයේ දුවද්දී දැවීයාමක්

පසුගියදා පැවැති බිග් බෑෂ් තරගාවලියේ එක් තරගයක්දී Adam Zampa විසින් Peter Nevillව ඉතා අසාමාන්‍ය ආකාරයකට දුවද්දී දවාගැනීමකට හසුකරගන්නනා ලදී.මෙම අවසථාවෙදී Adam Zampa විසින් යවන ලද පන්දුවකට Dwayne Bravo ඉතා වේගයෙන් පහරක් එල්ල කර නමුත් එය පලමුවෙන් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ රැදීසිටි Peter Nevill පිත්තේ වැදී දෙවැනුව Adam Zampaගේ මහුනෙහි වැදී අවසානයේ කඩුල්ලේ ගැටුනි. මෙම අවස්ථවේ Peter Nevill තම සීමා ඉරෙන් එපිට සිටි හෙයින් විනිසුරු විසින් ඔහු දැවී ගිය බවට තීරනය කරනු ලැබීය.

(Visited 12,627 times, 1 visits today)