අභ්‍යවකාශයේදී ජලයේ හැසිරීම කෙබඳුද? නරඹන්න ලස්සනම දර්ශනයකි!

NASA ආයතනය විසින් ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ නැවතුම්පොල තුළදී ජලයේ හැසිරීම පිළිබඳව වීඩියෝවක් නිකුත් කර තිබේ. NASA ආයතනයේ ගගනගාමී Scott Kelly විසින් සීරුවෙන් විවිධ වර්ණකයන් හා ප්‍රත්‍යාම්ල පෙත්තක් සැහැල්ලු ජල බිඳුවකට එක් කරන ආකාරය මෙහි දැක්වේ.

4KNOWM

 

(Visited 704 times, 1 visits today)