අපේ වැරැද්දෙන් මුහුදු මට්ටම ඉහළ ගියහොත් ඉදිරි ශතවර්ෂය තුළ ලෝකයේ ප්‍රධාන නගර වල පෙනුම මේ වගේ වේවි.

වර්ථමාන මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන්ගේ ප්‍රථිඵලයක් ලෙස සිදුවන ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමත් සමග මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාමේ තර්ජනයකට ලොව මුහුණ පා සිටී.  Nickolay Lamm විසින් මෙම ඡායාරූප නිර්මාණය කොට ඇත්තේ මේ හා සම්බන්ධ ගණනය කිරීම් තොරතුරු වලට අනුවය.

නිව්යෝක් නගරය

1.1

1ඩර්බන්

2.2

2
ලන්ඩන්

3.3

3

SHANGHAI

4.4

4
මුම්බායි

5

5.5
සිඩ්නි

6

6.6
රියෝ

7.7

7

(Visited 166 times, 1 visits today)