අධික රුධිර පීඩනය අඩු කරගැනීමට දායක වන ආහාර..

අධික රුධිර පීඩනය සමනය කරගැනීමට ස්වාභාවික ප්‍රතිකාර ඇති බව ඔබ දන්නවාද? මේ සඳහා සාමාන්‍යෙයන් අධිකව ලුණු අඩංගු ආහාර ගැනීමෙන් වැළකීම කළ හැකියි.  අපගේ දෙදනික පැවැත්මද මේ අධික රුධිර පීඩනයට බලපායි.

පහතින් දක්වා ඇති ආහාර අධික රුධිර පීඩනය සමනයකරගැනීමට උපකාරී වේ.

01. සුදු කව්පි

මේවා රුධිර පීඩනය සාමානය කිරීමට දායක වන සුපිරි ආහාරයක් වේ. එහි කැල්සියම්, මැගිනීසියම් හා පොටෑසියම් අඩංගු වේ. මෙම වැදගත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථයන් මඟින් රුධිර පීඩනය අඩු කරමින් එය සාමාන්‍ය අගයක පවත්වාගනී.

1

02. මේද රහිත යෝගට්

දිනපතා ආහාර වේලට එක් යෝගට් කොප්පය බැගින් එක් කරගැනීමෙන් ශරීරයට 49%ක් කැල්සියම් ද, 12%ක් මැග්නීසියම් ද, 18%ක් පොටෑසියම් ද ලැබේ. මෙමඟින් අධි රුධිර පීඩනය සමනය කරවයි.

2

03. Cereals

දිනපතා උදෑසන ආහාර වේලට cereal කෝප්පයක් එක් කර ගන්න. මේවායේ අඩංගු වන වැඩි තන්තු ප්‍රමාණය මඟින් රුධිර පීඩනය වැඩි වීමට ඇති අවස්ථාව අඩු කරවයි.

3

04. Baked Potatoes

අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී ඇත්තේ රුධිර පීඩනය අවම කරවන කැල්සියම්, මැගිනීසියම් හා පොටෑසියම් Baked Potatoes වල අන්තර්ගත බවය.

4

05. බීට්

රුධිර පීඩනය අව කරගැනීමට හොඳම ආහාරයකි. බීට් යුෂ වීදුරුවක් පානය කිරීම මඟින් රුධිර පීඩනය ඉක්මණින්ම සාමාන්‍ය තත්වයට පත්කරගත හැකිය.

5

06. Dark Chocolate

මේවායේ අඩංගු flavonoids රුධිර පීඩනය අවම කරගැනීමට දායක වේ.

6

(Visited 2,091 times, 1 visits today)